منطقه 8

آخرین وداع

نویسنده: فاطمه کاظمی
اهالی منطقه ثامن پیکر شهید لشکر فاطمیون «مصطفی حسنی» را تشییع کردند...
1395/10/20
اهالی منطقه ثامن پیکر شهید لشکر فاطمیون «مصطفی حسنی» را تشییع کردند.

 عکس‌ها از محمد عباس نژاد
m08-n640-14.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code