منطقه 8

ساختار شهرداری در ترکیه

نویسنده:
شهرداری‌های مناطق در ترکیه مسئول انجام تمامی وظایف و خدمات سنتی شهرداری‌هایی هستند که مشخصاً به شهرداری مرکزی واگذاری نشده است...
1396/09/13
شهرداری‌های مناطق در ترکیه مسئول انجام تمامی وظایف و خدمات سنتی شهرداری‌هایی هستند که مشخصاً به شهرداری مرکزی واگذاری نشده است. در نتیجه یکسری وظایف به‌صورت مشترک به وسیله شهرداری کلانشهر و شهرداری منطقه‌ها انجام می‌شود. رئوس وظایف شهرداری‌ها در کشور ترکیه عبارت است از: برنامه‌ریزی کلانشهری، تأسیسات زیر بنایی، برنامه‌ریزی و ساخت مسکن، حمل‌ونقل شهری، خدمات پاکیزگی شهر، خدمات انتظام و امنیت شهری (پیشگیری از بلایای طبیعی، پلیس شهرداری، مدیریت بحران)، توسعه اقتصادی (توسط اقتصاد محلی، نظارت برقیمت‌ها، ایجاد روز بازار)، خدمات رفاهی و بهداشتی، خدمات فرهنگی، آموزشی.
ذکر این نکته مهم ضروری است که صرف‌نظر از شهرداری استانبول، بر اساس قانون شهرداری‌های ترکیه، شهرداری‌ها براساس وظایف و وضعیت درآمد به چهار گروه تقسیم می‌شوند. بدین‌ترتیب انجام بعضی وظایف که متضمن صرف هزینه زیادی هستند، تنها برای آن دسته از شهرداری‌ها که درآمد زیاد دارند، اجباری است و برای بقیه به‌صورت داوطلبانه است. طبق این قانون، یک شهرداری پیش از انجام وظایف اجباری نمی‌تواند بودجه‌ای برای وظایف دیگر تخصیص دهد، بنابراین به‌رغم وظایف گسترده شهرداری‌ها، وظایف آنها مشروط و محدود نیز هست.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code