منطقه 8

قول و قرار اول سال

نویسنده: سید مهدی مدنی*
سال 1395 با همه فراز و نشیب‌هایش گذشت و سال جدید از راه رسیده است. اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که برای سال جدید برنامه‌ریزی دارند و اهداف خود را مشخص کرده‌اند توصیه کوچکی داریم...
1396/01/14
سال 1395 با همه فراز و نشیب‌هایش گذشت و سال جدید از راه رسیده است. اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که برای سال جدید برنامه‌ریزی دارند و اهداف خود را مشخص کرده‌اند توصیه کوچکی داریم. البته به آن دسته از کسانی که سال جدید و قدیم برای آنها فرقی ندارد هم می‌گوییم سعی کنید بر روی یک کاغذ اهدافی را با جزئیات برای سال نو بنویسید و سعی کنید بخشی از آن را تا آخر سال عملی کنید. الزامی هم نیست که برنامه و اهداف دست نیافتنی برای سال جدید بنویسید. مثلاً همین که در برنامه سالانه خود بگنجانید که 12 کتاب در رشته مطلوب را بخوانید، گام بسیار بلندی برداشته‌اید.
اما روی سخن ما با کسانی است که برنامه سالانه دارند و هر سال هنگام خانه‌تکانی کینه‌ها و زشتی‌ها را تکانده‌اند و از ساعت تحویل سال نو برنامه جدید خود را شروع کرده‌اند. توصیه این نوشتار آن است که در برنامه‌های سالانه خود سهمی هم برای اهداف اجتماعی قائل شوید. مثلاً اهدافی از این قبیل را برای خودمان در نظر بگیریم:
  •  تصمیم می‌گیرم که امسال شهروند بهتری نسبت به سال قبل باشم.
  •  بیشتر از سال قبل بین خطوط برانم.
  •  برای عبور از خیابان بیشتر از سال قبل از خطوط مخصوص عابرپیاده استفاده کنم.
  •  کمتر از بوق استفاده کنم.
  •  در مترو و اتوبوس اگر توان دارم جای خود را به سالمندان بدهم.
  •  خشونت کمتری بروز می‌دهم و با راننده تاکسی و اتوبوس و... مهربان‌تر باشم.
 برای آمبولانس و آتش‌نشانی راه را باز می‌کنم و بعد از آن نیز این خودروها را تعقیب نمی‌کنم.
و.... از این دست اهداف زیاد است که شما خواننده عزیز بیشتر به آن اشراف دارید. تصور کنید با کاربست این اهداف تهران چه جای زیبایی برای زندگی خواهد شد.
پی نوشت: اللهم وفقنا لما تحب و ‌ترضیارسال پیام اشتراک 
 
 Security code