منطقه 8

گشت و گذاری در دردشت

نویسنده:
با دوربین همشهری محله همراه شوید تا با هم سری به محله دردشت که یکی از قدیمی‌ترین محله های منطقه است، بزنیم....
1396/03/29
با دوربین همشهری محله همراه شوید تا با هم سری به محله دردشت  که یکی از قدیمی‌ترین محله های  منطقه است، بزنیم.

 عکس‌ها: حسن شیروانی
m08-N661-14.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code