منطقه 9

الو محله؟

نویسنده:
66100514
1395/10/18
فرصت‌ها را دریابید
«مینا شهربانی» از ساکنان قدیمی محله خیابان شمشیری هستم. مدت‌هاست که زمین والیبال پارک کوکب بدون استفاده به حال خودش رها شده است. ناراحتی من و اهالی این است که اکنون امکانات ورزشی برای جوانان در این بوستان مهیا شده، اما همیشه این فضا خالی و ‌کسی از آن استفاده نمی‌کند. بهتر است برای این فضاها برنامه‌ریزی خوبی از طرف مسئولان منطقه انجام شود.

پاسخ مسئول
اهالی مشارکت داشته باشند

این فضاها امکانات ویژه‌ای دارد و اهالی باید از آنها به نحو احسن استفاده کنند، اما برای اینکه جوانان و نوجوانان محل را در این فضا گرد هم بیاوریم، به‌زودی برنامه و مسابقه‌های ورزشی و حتی برنامه‌های تفریحی در این فضا برپا می‌کنیم.
محسن محبوبی
 مدیر اداره فرهنگی ناحیه 2

سرای محله سالن آمفی‌تئاتر ندارد
«احمد باقرزاده» از اهالی خیابان تفرش است. او به نداشتن سالن آمفی‌تئاتر در محله اشاره می‌کند و می‌گوید: «حدود یک سال است که دخترم از امکانات سرای محله مهرآباد استفاده می‌کند. متأسفانه این‌سرا سالن آمفی‌تئاتر ندارد و بسیاری از برنامه‌ها برگزار نمی‌شود. هر بار درخواست برنامه و مراسم در مناسبت‌ها را در این مرکز داشتیم، به دلیل نبود فضای مناسب خواسته‌مان رد شد.»

پاسخ مسئول
خواسته‌ها را بررسی می‌کنیم

با توجه به مناسبت‌های مختلف و برگزاری مراسم سالن آمفی‌تئاتر نیاز اصلی سرای محله مهرآباد است. برای حل این مشکل در حال تعامل با مساجد اطراف هستیم تا چنانچه همکاری لازم را با ما داشته باشند، برای برگزاری مراسم‌ها از فضای مسجد استفاده کنیم.
نرگس نادرخانی‌
 مدیر سرای محله مهرآبادارسال پیام اشتراک 
 
 Security code