منطقه 9

تشکری برای انجام کار بی‌منت

نویسنده: ثریا روزبهانی / دبیر
از زمان نوح نبی(ع) این ورد زبان شد که گفتند: «اذا صنعتم صنیعه فانسوها»؛ هرگاه کار خوبی درباره کسی انجام می‌دهید، فراموش کنید و منت نگذارید.»...
1395/11/23
از زمان نوح نبی(ع) این ورد زبان شد که گفتند: «اذا صنعتم صنیعه فانسوها»؛ هرگاه کار خوبی درباره کسی انجام می‌دهید، فراموش کنید و منت نگذارید.»
کسانی هستند مانند آتش‌نشانان که حتی برای حفظ جان و مال حادثه‌دیدگان حاضرند باارزش‌ترین دارایی خود که جانشان است را هم بدهند و هیچ منتی هم بابت ‌کاری که انجام داده‌اند برسر کسی‌ نگذارند. چراکه آنها انسان‌هایی بلند نظرهستند، اما ما هم نباید به‌عنوان شهروند و از همه مهم‌تر به‌عنوان همنوع چشممان را روی حقایق ببندیم. معمولاً به راحتی از عملکرد یکدیگر انتقاد می‌کنیم. ملامت و سرزنش، از عادت‌هایی است که هریک از ما داریم، اما چقدر زبان‌مان به تشکر عادت دارد؟ تشکر و قدرشناسی از زحمات یا رفتار خوب دیگران باعث می‌شود تا آن فرد به ارزش کار خود پی ببرد و خیالش از این بابت راحت شود که دیگران هم قدر و ارزش کار او را می‌دانند. آن وقت باور یا نگرانی‌ او در رابطه با دیده نشدن یا اینکه کسی قدر زحمات او را نمی‌داند از بین می‌رود و به جای آن امیدواری، انگیزه و میل به انجام هرچه بهتر کارها در او زنده می‌شود.
 اهالی هم این هفته به پاس قدردانی از آتش‌نشانان منطقه مراسمی ‌ترتیب دادند تا بگویند زحمات آتش‌نشان‌ها را می‌بینند و بابت ایثارتان از آنها سپاسگزارند. گزارش این برنامه را می‌توانید در صفحات 8و9 نشریه این شماره بخوانید و به یاد داشته باشیم تشکر و قدردانی در مقابل زحمات دیگران یک وظیفه است، نه یک محبت. در این‌صورت هرکسی با انجام آن، میزان اطلاع و آگاهی خود از آشنایی با تعهدات و وظایف اجتماعی و فرهنگی خود را نشان می‌دهد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code