منطقه 9

نقش شوراها در حفاظت از محیط‌زیست

نویسنده: معصومه ابتکار*
شوراها می‌توانند با جذب مشارکت اهالی در اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی، گام مؤثری در حل معضلات زیست‌محیطی‌ منطقه بردارند...
1395/10/18
شوراها می‌توانند با جذب مشارکت اهالی در اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی، گام مؤثری در حل معضلات زیست‌محیطی‌ منطقه بردارند. در این مسیر نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای کمک به شورایاران آمادگی کامل دارد و می‌تواند از نظر فنی و انتقال تجربیات و تجهیزات به آنها کمک کند. از طرفی باید برنامه‌های مدیریت شهری در کشور در راستای حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار باشد. عملیاتی شدن مراکز پایش مشترک میان ادارات کل محیط‌زیست و شورایاران یکی از نمودهای همکاری مشترک میان شوراها و سازمان حفاظت محیط‌زیست است و باید شوراها، اهداف توسعه پایدار به‌ویژه در بحث مدیریت شهری را در برنامه‌ریزی خود قرار دهند. اگر این هدف‌گذاری انجام شود و مراکز پایش مشترک دایر شود، حتماً اقدام مؤثری صورت خواهد گرفت. متأسفانه با ایجاد صنایع آلاینده در شهرها، معضلات و مشکلات زیادی ایجاد شده که فعالیت این صنایع تبعات مخربی بر کیفیت زندگی شهروندان در شهرها داشته است. مرکز پایش مشترک می‌تواند با اندازه‌گیری شاخص‌های مشخص شده در برنامه‌ریزی‌های آینده تأثیرگذار باشد. همچنین از سوی دیگر امروزه موضوع بازیافت در دنیا مورد تأکید قرار گرفته است، موضوعی که در تعالی دینی ما تأکید شده که هیچ یک از نعمت‌هایی که در عالم خلقت وجود دارد نباید دور ریخته شود. به همین دلیل آموزش و جلب مشارکت مردم در حوزه‌های زیست‌محیطی از اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌توان اقدامات گسترده‌ای با مشارکت شوراها و ادارات کل محیط‌زیست برداشت. اکنون ایجاد کمپین «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» و کمپین «جلوگیری از اسراف غذا» از نمونه‌های موفق جلب مشارکت مردم بوده است که امیدواریم با مشارکت شوراها و شهرداری‌ها شاهد بروز نمونه‌های موفق‌تری در این حوزه باشیم.
*رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیستارسال پیام اشتراک 
 
 Security code