منطقه 9

21 متری جی

نویسنده:
با دوربین همشهری محله همراه شوید تا سری بزنیم به خیابان بیست و یک متری جی که یکی از مهم‌ترین شریان‌های ارتباطی منطقه است.
1396/03/27
 عکس‌ها: محمد عباس نژاد
1.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code